Umjetnost i pojedinca koji je stvara treba smjestiti u kontekst jer su se u drugoj polovici 19. stoljeća dogodile promjene u čitavoj Europi.

 

Hrvatska 1868. godine potpisuje Hrvatsko-Ugarsku nagodbu kojom započinje turbulentno razdoblje. Dolazi do neprestanih društvenih previranja i političke borbe pa se to sve očituje i u Matoševim djelima. Radi se o razdoblju prve akumulacije kapitala, modernizacije i urbanizacije.

Za vrijeme banovanja Khuena Héderváryja unatoč gospodarskom rastu dolazi do kočenja liberalnih procesa i reformi iz Mažuranićeva doba (kao što je ograničenje slobode tiska), kolonizacije položaja

Hrvatske i Slavonije u odnosu na Ugarsku i ono najvažnije, represivne društvene klime.[1]

 


[1] Tvrtko Vuković: „Cvijet sa raskršća“,  u: Igor Hofman – Tomislav Šakić (ur.)

Leksikon Antuna Gustava Matoša, Zagreb, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2015., str. 50 – 52.