Ilustrator Robert Crumb

Svijet u koji su smješteni bezimeni likovi je zrakoprazan prostor posložen po fiktivnom poretku u kojem se pojedincu nameće suštinska nesigurnost kako bi taj  poredak sebe zaštitio od individualnog djelovanja junaka.1

U Kafkinim romanima Proces i Zamak  svi su prostori otvoreni i neprohodni. Mogućnost kretanja je samo prividna i to kretanje likova ka imaginarnom cilju zaokružuje jednu novu filozofiju prema kojoj je čovjek nemogućnost po sebi. Njegovi su likovi u svijetu u kojem je sve na prvi pogled obično, a njihova tragedija je sadržana u nemogućnosti reagiranja na taj svijet.2

 

Iskazan je osjećaj tjeskobe i osamljenosti primjerenih suvremenom čovjeku kome pisac nameće dva cilja, a to su živjeti svoj individualni život i biti dio zajednice, ali ne i čopora.3

 


 

1 Kafka, Franz. Proces; Preobražaj. Zagreb: ABC naklada, 1994., str. 5

2 Ibid., str.  6

3 Ibid.